onsdag 13. juli 2011

Meiningsmålinga avslutta

Kva valfag ville du ha valt?
1) Produksjon for sal og scene
  2 (11%)
2) Produksjon av informasjon
  0 (0%)
3) Produksjon av varer og tjenester
  0 (0%)
4) Fysisk aktivitet og helse
  6 (35%)
5) Design og redesign
  5 (29%)
6) Forskning i praksis
  1 (5%)
7) Internasjonale kontakter
  3 (17%)
8) Teknologi i praksis
  0 (0%)

Stemmer hittil: 17
Meningsmåling stengt 

Det var langt færre som svarte på denne meiningsmålinga enn den førre.  Men eit par fag utmerka seg.  No vil nok ikkje alle faga kome i gang på kvar skule.  Det står og att og sjå om ein skal velge nye fag kvart år, og  om det vert aldersblanding etter kvart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...