torsdag 20. mars 2014

Innhaldsrik veke


Denne veka har vore ei litt annleis veke på jobb. I dag har vo vore på Herøy vidaregåande skule.  Eg har ikkje vore der saman med elevar før.  For meg vart det derfor spesielt interessant.  Elevane har svært mange moglegheiter.  I Herøy er det flest praktiske linjer medan Ulsteinvik har idrettslinje, "elektro", TAF og studieførebuande linje. Ekstra kjekt er det å treffe att andreklassingane som eg var klassestyrar til då dei gjekk i tiande. Nokre av dei presenterte linjene sine.

Det å få høyre to tidlegare rusmisbrukarar fortelje frå liva sine med rus, var svært sterkt både for vaksne og elevar. Sjølv vart eg svært uvel av den eine sine skildringar, så om kvelden tok eg meg ein pause i staden for å utsetje meg for det ein gong til.  Desse karane og politimannen som var der berre på foreldra sitt arrangement, var svært klare på kva dei meiner om hasj.

Eg skal ikkje starte nokon debatt om hasj. Dei som vil legalisere hasj, er nok dei som sjølve bruker det. Den eine som stod fram i går, vart hekta etter første blås og gjekk vidare til stadig sterkare stoff.  At hasjen inneheld ti gonger så mykje THC som på åttitalet er også noko ein bør ha i bakhovudet.  Dette veit vel dei fleste. Men ikkje alle vil vite ...

No florerer det med hasj i ungdomsmiljøet.  Eg håper dei to karane sette ein støkk i ungdomane, og at dei tek gode val for livet!

(Bildet er av same mann som misbrukar og som frisk.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...