onsdag 26. mars 2014

Bok 16: Chimera

Nominert til Bokhandlerprisen 2011 Den norske zoologen, veterinæren og skarpskytteren Karl Iver Lyngvin blir headhuntet til CORAC, en forskningsstasjon i Kongos regnskog der et tyvetalls andre forskere driver studier på hvordan regnskogens flora og fauna påvirkes av klimaendringene. Sammen med den unge australske entomologen Zoe Wildt opplever Karl Iver noe som kan komme til å få svært dramatiske konsekvenser. Ikke bare for Karl Iver, men for hele klodens fremtid. I Gert Nygårdshaugs nye roman knyttes ubestridelige fakta og forfatterens grundige research sammen til en fiksjon som blir et høyaktuelt og spenningsfylt drama. Chimera er en klassisk Nygårdshaug-roman med sterke thriller-elementer og med et tema som allerede i nær framtid kan bli uhyggelig aktuelt. 

Kort fortalt oppdagar forskarane at ein ape i ein apestamme endrar personlegdom.  Samtidig oppdagar ein berre ein overlevande i ein landsby med "innfødde".  Den vesle guten som har overlevd forklarer at alle sovna.  Korleis vert viruset spreidd?  Viss ein kan "utrydde" dei fleste menneska på jorda slik at det vert leveleg for ein milliard, er det ein måte å unngå langvarige pinsler for mange?

Romanen er spennande og aktuell. Her vert stilt viktige spørsmål. Om ein liker slutten, får vere opp til lesarane. Sjølv har eg kome fram til at den var den einaste rette.  Karakter? 5+

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...