lørdag 28. mai 2011

Bok 28: Dragen

Tom kristensen sine bøker har ingen fast "krimhelt".  Derfor kan dei lesast i tilfeldig rekkjefølgje, noko som er ein fordel for meg som har begynt i feil ende.

Forfattaren nyttar krimsjangeren til å ta opp samfunnsproblem.  Denne gongen er det mellom anna u-hjelp og krisgsforbrytarar som oppheld seg i Norge.  Mulegheitene som YouTube gir til å legge ut filmfiler står og sentralt.  Les gjerne meir på Bokkilden.

Dette er ein pageturner!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...