tirsdag 23. juli 2013

Bok 35: Sandmannen

Dette er den fjerde boka med kriminaletterforskar Joona Linna. Bøkene bør lesast i rett rekkefølgje, for i førre roman kom det frampeik om familien til Joona Linna. Han har frivilleg gitt opp kontakta med dei for å berge livet deira.  Det vart arrangert ei trafikkulykke og gravferder.  Seriemordaren Walter Jurek er dømd til livsvarig psykiatrisk behandling og total isolasjon.  Så dukkar eitt av offera hans opp i live med legionærsykje.  Walter Jurek må ha kommunisert med verda.  Kva skjer? Politikvinna Saga legg seg inn på avdelinga.  Legen der er ung og ny.

Kva har skjedd med dei andre offera?  Vil Joona Linna få familien sin attende? Kven overlever?

Det er berre ein ting å seie: Dette er eventyr for vaksne.  Ein vert dradd inn i handlinga, og det er svært vanskeleg å legge romanen frå seg.  Etter mi meining er dette den beste av dei fire bøkene.  Når eg seier eventyr, så er det for at dette er ei historie som ikkje er særleg nær verkelegheita. Ein må tole nokre drap. Men thrillerern er godt oppbygd, og ein vert riven med.  Oppklaringa er logisk, og så er der ein cliffhanger som gjer at vi vil lese neste roman, helst med ein gong.

Og så kom eg på at eg ikkje har sett filmen Hypnotisøren enno ...

Romanane til ekteparet Alexander Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril under pseudonymet Lars Kepler:
  • Hypnotisøren
  • Paganinikontrakten
  • Ildvitnet
  • Sandmannen

1 kommentar:

  1. Eg har lese alle fire bøkene, men med langt intervall til den siste. Dessverre hugsar eg dårlig det eg les, særlig krim. Det blir for mykje av det.

    SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...