torsdag 30. juni 2011

Sju år gamal graut?

 Ho forstod ikkje det, kjerringa i eventyret, at det ikkje var noko godt husmorskussmål å ha sju år gamal graut på lager. Denne dama ryddar i skåp og boder.  I staden for å vaske og setje på plass att, har eg gått i djupna.  Berre det eg treng, skal attende i skåpa.  Resten skal brukast i nær framtid. Noko må kastast.

Eg bruker omtrent ikkje tørrgjær.  Slike pakkar som følgjer med mjølpakkar, sender eg med studenten slik at han kan bruke dei i brødbakemaskina si.  Så oppdagar eg at eg har ein sju år gamal pakke.  Eg fall for freistinga å sjekke om han kunne brukast.  Det er trass alt tørrvare!
 Eg laga først ei suppe av 1/2 l vatn, 1/2 l kveitemjøl,1 ts sukker og ei ts salt.  Her er det liv!
 Eg rørte inn grovt mjøl.
 Det heva fint.
 Eg forma to små brød.
Framover har eg planar om å lage det eg kallar "Rydderettar".  I dag lagar eg denne gryta.

P.S.
Eg skal kjøpe inn berre ferske varer til gjengen som kjem på søndag ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...