torsdag 30. juni 2011

Bok 31: Hud av Mo Hayder

Dette er andre boka om politietterforskaren Jack Caffery og politidykkaren Flea Marley.  Den første er "Ritualer" som eg las for cirka eit år sidan.

Romanen inneheld fleire brotsverk.  Det eine utført av bror til Flea.  Vi ønskjer etter kvart at noko skal bli oppklart, anna ikkje.  Forfattaren dreg oss inn i forteljinga, og eg let meg rive med.

Mi meining om boka?  Det er langt mellom så god krim!  Den er passeleg innfløkt.  Og den er ikkje "forutsigbar", for å seie det på bokmål.  Ein liker krimheltane.  Alle med liknande krimsmak som meg, vil like boka.  Eg har gitt ho seks stjerner.

No har eg høyrt denne som lydbok, og eg må seie meg einig med Besta der.  Ein opplesar skal lese.  At han bruker lys stemme når damer snakkar og legg mannsstemmene svært lågt, er ein ting.  Det er verre at han tolkar medan han les.  Det er ikkje ei barnebok!  Vaksne lyttarar vil ha bøker nokonlunde nøytralt innlesne, i alle fall eg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...