søndag 22. september 2013

Bok 46: Hånden

Dette er ei ny bok om Kurt Wallander.  Som blogglesarar som har lese den siste  romanen veit, kunne ein ikkje forvente meir frå den kanten.  Eg har enno ikkje tilgitt Mankell for lagnaden han gav krimhelten sin. Men no har han lagt ein kort roman før den siste.

Kurt Wallander ønskjer å flytte frå leilegheita i Mariagatan og kjøpe seg hus. Når han er ute og ser på huset, snublar han i ei hand, eller beina som er att av henne. Han legg og merke til at ripsbuskane er noko merkeleg plasserte. Der ligg to lik i hagen som viser seg å vere omtrent frå krigen.

Romanen er kort, berre 3 CD-ar.  Men han er velskriven og interessant. Romanen skil seg ut frå dei andre med å vere litt enkel og konsentrert, men Kurt Wallander er den same.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...