søndag 8. september 2013

Raudt

 Heller ikkje i dag er eg i form.   I staden for å vakne i god form som eg hadde håpa på, vakna eg med hovudverk og tung kropp.  Det einaste eg har gjort i dag, er å lage tidleg middag.  Journalisten skulle dekke Hødd-kampen.
 Under mottoet "Det er alltid noko å feire" dekka eg eit bord.  Ein får nyte dei siste dagane med raudgrøn regjering - eller? Ein biverknad av å sitte i ein stol i fleire timar, er at nokon set på Nyheitskanalen. Eg veit ikkje kor mange gonger eg har høyrt at 71% trur at Erna skal bli statsminister.  Kor interessant er det?  Trur folk, eller fryktar dei? Det seier verken spørsmålet eller svaret noko om. Eg synest ho dumma seg totalt ut då ho snakka om dei 600 lærarane i går. Ho skulle hatt seg ein månad som klassestyrar for 30 elevar! Kanskje pipa hadde fått ein anna lyd! Eg ergrar meg over det negative synet dei har på lærarane i norsk skule.

Eg har heller ikkje gløymt sist Høgre skulle gjere skulen betre. Denne gongen får dei truleg FrP på laget.
Korleis eg enda opp med fire Arbeidarparti-roser, er ei historie for seg ...

Godt val! (Stem raudgrønt!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...