onsdag 28. august 2013

Premie - til meg?

Eg har svart på ei mengd marknadsundersøkingar.  Ein samlar seg opp poeng.  Det kan vere 6, 8 eller 12 poeng for ei undersøking.  For dette kan ein ta seg ut premiar.  Ein treng ikkje tenke lenge før ein forstår at det tek si tid å samle opp 190 poeng. Ein av premiane er Mummikrus. Sjølv har eg nok av det meste, og sidan frøkna har forelska seg i desse, passar det godt at ho får dei.  Kruset over er 2013-kruset. 

Eg har stor sans for Mummiforteljingane.  Favoritten er kanskje "Det usynlege barnet" som vert meir synleg dess meir ho "meiner". Elles hugsar eg godt han som gøymde seg då Hufsa kom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...