torsdag 9. april 2015

Jane Austen med nye auge

I går var eg på eit spennande foredrag om Jane Austen. Foredragshaldaren har teke doktorgrad om emnet. Boka ho held i handa er skriven ut i frå oppgåva.

Marie Nedregotten Sørbø viste engasjement og rike kunnskapar både gjennom foredraget og i spørsmålsrunden. Ein får lyst til å lese bøkene, for dei ulike filmane og seriane tolkar dei ulike karakterane ulikt.

Det er interessant at forfattaren har vorte stadig meir populær, noko ho ikkje var i samtida. Men no er det mange som set pris på hennar lett ironiske skrivestil.

Anten eg no ljem til å sjå filmar eller lese bøkene hennar, vil eg gjere det med andre auge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...