onsdag 23. november 2011

Norskkurs

I dag har eg vore så heldig å få vere på eit interessant norskkurs på høgskulen.  Temaet i dag var "Det fleirspråklege og fleirkulturelle klasserommet". Dei gjorde oss merksame på universitetet i Oslo sine sider NAFO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)    http://www.hio.no/Enheter/NAFO.

Denne ordlista kan nok fleire av mine elevar få bruk for.

Eit lite eksempel kor vanskeleg eit ord som finger kan vere.

Her frå nynorskordboka:
kvar av dei fem rørlege lemene på handa peikef- / knipse, peike med f-en / ha ein f- med i spelet vere med, verke inn / setje f-en på peike på (ein veikskap e l), stanse ved, kritisere / stikke f-en i jorda (og lukte kvar ein er) finne ut kva stad el. stode ein er i og handle etter det / ikkje lyfte ein f- ikkje gjere det slag (for å hjelpe t d) / få ut f-en få opp farten / vise f-en stikke langfingeren i vêret (som teikn på vanvørdnad e l) / i fl: fryse på fingrane / halde fingrane borte frå noko, el. halde fingrane frå el. av fatet ikkje blande seg borti / få fingrane i få tak i / ikkje leggje fingrane imellom ikkje spare på refsinga e l, ikkje ta omsyn, ikkje dempe seg / sjå gjennom fingrane med la passere (ustraffa) / krysse fingrane for ynskje hell for / telje på fingrane òg overf: vege att og fram, vere uviss / kunne på fingrane på rams, utanåt / ha lange fingrar vere langfingra, ha hang til å stele / ha grøne fingrar ha lag med plantestell


Det beste med å få gå på slike kurs, er at ein kan lære utan å tenke på prøver eller eksamen.  Heimearbeid har vi dermot fått.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...