fredag 8. april 2011

Bok 17: Jordmor på Jorda

Eg trur eg har brukt overskrifta Høyr på Hoem på gamlebloggen min.  Det er fleire grunnar til å høyre på han.

Denne boka er heilt spesielt oppbygd.  Han har funne fakta i kyrkjebøker og offentlege dokument om tippoldemora si som gjorde noko så spesielt som å utdanne seg til jordmor i ei tid då denne yrkesgruppa møtte mykje motstand.  Kva kunne dei meir enn andre?  Dyrt var det òg.  Fødselskoner jobba berre for kost og losji.  Det vart etterkvart jordmorplikt og påfølgjande rettssaker.  I boka er ingen ekle scener skildra, det vil seie slike som underteikna ikkje toler å høyre.  Døyr nokon i barsel, og det skjer ofte, er det skildra på ein nøktern måte.

Andre fakta han har funne, går på dette med giftarmål, dåp og kven som er far til born.  Martha Kristine Nesje får eit barn med ein mann og giftar seg med ein annan.  Her kjem forfattaren inn og skildrar kjærleikshistorier slik dei kunne ha vore.

Eg synest forfattaren meistrar godt denne kombinasjonen av fakta og fiction, for å bruke eit moderne uttrykk.  Han går ut av teksten, slik at synsvinkelen vert spesiell.

Sist men ikkje minst, så er det fantastisk å høyre forfattaren lese si eiga bok.  Han skriv godt, og han har ei av Noregs finaste stemmer.  Hoem er god uansett, men best på lydbok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...