lørdag 27. desember 2014

Strikkebøker

 Julegåveønska mine til dei unge mennene i familien, er prega av at eg bruker litt tid inne på eit par facebooksider.  Kofteboken har si eiga kufteside der ein har stor interesse for gamle kuftemønster. Strikkesida er facebooksida der ein legg ut alt ein strikkar - og får nye idéar.
 Strikkesida si bok har mange ulike prosjekt til både liten og stor.  Eg fall for dette settet.  Kanskje eg skal strikke det i raudt?
 Kufteboka ineheld utruleg mange fine kuftemønster.  Dei fleste er ganske tradisjonelle, men ein finn og prosjekt som denne genseren som er fin til ein barnehagegut, kanskje med omvendt fargeval.  Kvite brot er ikkje særleg praktisk!
Noko eg ikkje er så glad for, er at mange av oppskriftene er strikka frå halsen og nedover.  Det vert spesielt rart når plagga har lus!  Samtidig forstår eg argumenta deira. Det er lettare å tilpasse plagga.  Eg strikka ei jakke opp-ned i si tid, og då strikka eg så lenge eg hadde tråd. Ein røynd strikkar kan no også berre snu boka opp ned og lese mønsteret nedanfrå ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...