onsdag 3. desember 2014

Bok 58: Innsirkling

Som mange blogglesarar veit, har Carl Frode Tiller kome ut med to bøker til "Innsirkling 2" og "Innsirkling 3".  Eg begynte på den andre i trilogien, men fann fort ut at eg måtte lese einaren om att.

Skriv ditt liv?
Idéen om å la andre fortelje deg kven du er, eller skape minnet ditt, er interessant.  Arvid sine vener og slektningar skriv brev til han. Vi vert gradvis kjend med han gjennom ulike personar som har kvar sin versjon av fortida, eller kvar si vinkling?

Så spørs det om Arvid verkeleg ikkje hugsar noko?

Eg er i gang med "Innsirkling 2"!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...