torsdag 23. august 2012

Er det mulig?

No er eg verkeleg forvirra.  I går sjekka eg den oppdaterte ordlista på nett.  Der fann eg verker muleg eller mulig.  I dag er den endra.  Kva skjer?

Under kjem heile artikkelen, i tilfelle han vert endra att!

OppslagsordOrdbokartikkel
mogeleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet mogeleg
; el mogelig ; el mogleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet mogleg
; el moglig el muleg el mulig (norr mDguligr, frå lty; samanheng med måtte)
1 som kan gjerast, gjennomførast, som er råd
det er ikkje mogeleg å høyre nokodet er ikkje mogeleg å høyre noko / det er teknisk mogelegdet er teknisk mogeleg / det er ikkje mogeleg for meg nodet er ikkje mogeleg for meg no / så snart som mogelegså snart som mogeleg / så lite, mykje som mogelegså lite, mykje som mogeleg / reise med minst mogeleg bagasjereise med minst mogeleg bagasje
det er ikkje mogeleg å høyre nokodet er ikkje mogeleg å høyre noko / det er teknisk mogelegdet er teknisk mogeleg / det er ikkje mogeleg for meg nodet er ikkje mogeleg for meg no / så snart som mogelegså snart som mogeleg / så lite, mykje som mogelegså lite, mykje som mogeleg / reise med minst mogeleg bagasjereise med minst mogeleg bagasje
1 som kan gjerast, gjennomførast, som er råd
det er ikkje mogeleg å høyre nokodet er ikkje mogeleg å høyre noko / det er teknisk mogelegdet er teknisk mogeleg / det er ikkje mogeleg for meg nodet er ikkje mogeleg for meg no / så snart som mogelegså snart som mogeleg / så lite, mykje som mogelegså lite, mykje som mogeleg / reise med minst mogeleg bagasjereise med minst mogeleg bagasje
det er ikkje mogeleg å høyre nokodet er ikkje mogeleg å høyre noko / det er teknisk mogelegdet er teknisk mogeleg / det er ikkje mogeleg for meg nodet er ikkje mogeleg for meg no / så snart som mogelegså snart som mogeleg / så lite, mykje som mogelegså lite, mykje som mogeleg / reise med minst mogeleg bagasjereise med minst mogeleg bagasje
2 som kan vere eller hende, tenkjeleg
det er mogeleg eg kjem i kvelddet er mogeleg eg kjem i kveld / det er mogeleg, men ikkje sannsynlegdet er mogeleg, men ikkje sannsynleg / han et nesten alt mogeleghan et nesten alt mogeleg / bruke alle mogelege middelbruke alle mogelege middel / nei, kan det vere mogeleg?nei, kan det vere mogeleg?
det er mogeleg eg kjem i kvelddet er mogeleg eg kjem i kveld / det er mogeleg, men ikkje sannsynlegdet er mogeleg, men ikkje sannsynleg / han et nesten alt mogeleghan et nesten alt mogeleg / bruke alle mogelege middelbruke alle mogelege middel / nei, kan det vere mogeleg?nei, kan det vere mogeleg?
// eventuell, potensiell
ein mogeleg kjøparein mogeleg kjøpar / ei mogeleg forklaring

2 kommentarer:

  1. Språk er spennande ;-)
    Vonar ting vert lettare og ikkje vanskelegare for dagens elevar!

    SvarSlett
  2. Eining. Men dei lærer det for første gong ...

    No vil vel dei helst skrive som dei snakkar. Eg registrerer til dømes at dei seier bo her, og i Volda seier dei bare. Eg trur det er viktig at dei kjenner seg att i språket. Det er altfor mange som legg om til bokmål.

    SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...