tirsdag 13. mars 2012

Samansette tekstar

Det er rein luksus for ein lærar å få setje seg på skulebenken ein heil dag og overlate elevane sine til andre.  Varm lunsj fekk vi og.

Temaet i dag var samansette tekstar.  Vi fekk lære ord og uttrykk for analyse av slike tekstar, alt frå trykt reklame til små filsnuttar.  Filmsnutten under bør ein kjenne klassa si før ein eventuelt viser dei den.  Det er ikkje lenge sidan vi fekk den presentert av Fosterheimskampanjen.  Når ein analyserer den, ser ein stadig nye element.  Legg t.d. merke til armbandet.


I Noreg er det eit stort behov for fosterheimar ...

Det skjer mykje innan norskfaget og pedagogikken for tida.  Til hausten kjem ein revidert norskplan.  Det skal verte spennande.  I dag har eg i alle fall lært noko nytt eg kan ta med meg inn i undervisninga!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...