fredag 23. mars 2012

ORD,Ord,ord

Det brakar laus med norsktentamenar i tiande neste veke.  Temaet er ORD, Ord, ord.  Kvifor bruke engelsk når det finst så mange gode adekvate synonym?   Her finn ei liste med forslag til avløysarord.

Som blogglesarane veit, meiner eg at ein snarast bør innføre aksessoarar som normal skrivemåte, slik at uttalen vert rett.  Den siste eg høyrde seie assesoarer var ein programleiar på Frukost-TV. Ein skulle tru der var så mange som arbeider rundt eit program - ein bør vel ikkje bruke ordet team her - at nokon greip inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...