torsdag 16. juni 2016

Avslutningfest

I kveld har tiandeklassingane hatt avslutningsfest. Det er alltid like flott å sjå dei ta imot vitnemåla sine. Dei har mykje å sjå fram til!

Denne nydelege buketten fekk eg av 10 C. Det set eg stor pris på. Og ikkje minst set eg pris på gode ord!

2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...