mandag 7. desember 2015

Bok 55: Det finnes ingen helhet"Det finnes ingen helhet" er en roman om forsoning, om veien videre etter en stor katastrofe og en stor sorg. Det er desember 2012. Fem år har gått siden Tarjei, Trygve og Kristian fra den samme lille bygda ble drept av en veibombe i Afghanistan. Ragnhild, bygdas lege, vet mye om hva som fikk guttene til å reise, og hva dødsfallene har gjort med dem som ble igjen. Hvordan livet etterpå fortoner seg for foreldreparet Karin og Hallvard, eller for Bjørn, som kom levende tilbake - uten heltestatus. Gjennom Ragnhilds blikk ser vi hvor ulikt menneskene forholder seg til tap, erkjennelse og overlevelse. Hennes fortelling viser også hvordan hjelperen selv kan bli avhengig av de som skal hjelpes.

Dette er siste romanen i ein trilogi.  Vi møter ulike forteljarstemmer to år etter ulykka i Afghanistan der tre kameratar omkom. Det handlar om å arbeide seg gjennom sorga for gradvis å kunne gå attende til arbeidsliv og familieliv. Dei ulike kjenslene som sorg og tap, men og skuldkjensle, vert truverdig og godt skildra.

Forfattaren har gitt nokre forteljarstemmer bokmål og andre nynorsk.  Det fungerer godt.  Forlaga må berre finne folk med ein skikkeleg dialekt i botnen når det skal lesast nynorsk. Det heiter til dømes ikkje sveite, men sveitte.

Viss eg først skal lese bøker om att, så vert det denne.  Eg har no nemleg berre lese dei to siste i trilogien. Får eg tak i alle tre, les eg dei gjerne!  

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...