onsdag 6. oktober 2021

Bok 35: Beviset

Etter tvillingbrorens forsvinning over grensen er Lucas alene, forvirret og fra-revet en del av seg selv. Han forsøker å gjøredet gode i et land der det onde har tatt styringen, og der menneskene slåss med traumene etter krigen. Det eneste som vitnerom livet med broren, er historiene som er nedskrevet i den store skriveboken. Beviset er en roman om atskillelse, følger avkrig og å leve i et samfunn der løgnen blir satt i system. Den er andre bok i Agota Kristofs romantrilogi, en moderne klassikeri europeisk litteratur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...