torsdag 14. oktober 2021

Bok 44: Offline

Hanne Wilhelmsen er tilbake! Det er vår, og året er 2014. Oslo rammes på nytt av terror. Denne gang er det norske muslimer som rammes,idet hovedkontoret til Islamsk Samarbeidsråd i Norge, ISAN, blir sprengt og 23 mennesker drept. Mye tyder på atdet er jihadister som står bak. Organisasjonen Profetens Sanne Ummah tar på seg skylden for terrorhandlingeneog truer med flere. Skrekken i befolkningen stiger for hver uke som går, uten at politiet synes å komme nærmeresvaret på hvem Profetens Sanne Ummah egentlig representerer. Fjernt fra de store begivenhetene sitter Hanne Wilhelmsen i sitt selvpålagte indre eksil på Frogner. Hun harpåtatt seg et spesialoppdrag fra Oslos politimester, en uløst forsvinningssak fra 1996. Da Hannes gamle vennog kollega Billy T. oppsøker henne, dypt bekymret over at sønnen hans ser ut til å ha konvertert til ytterliggåendeislam, begynner Hanne å innse at et kappløp mot krefter enda farligere enn tidligere antatt er i gang. Mållinjenblir snart skremmende tydelig: 17. mai 2014, selve 200-årsjubileet for Norges grunnlov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...