mandag 11. juni 2018

Bok 22: En moderne familie.

Denne romanen hadde eg høge forventningar til.

Her er tre forteljarstemmer. Det er dei tre borna til ekteparet på 70 som bestemmer seg for å skiljast.  Denne skilsmissa sine innverknad på borna og seg sjølve, er handlinga i boka. Det er mange kriser, for å seie det slik. For meg vert mykje føreseieleg.

Eg får berre konkludere med at det er kvar sin litteratursmak...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...