lørdag 17. september 2016

Bok 35: Brevet til Rosalin


Etter eit langt liv bestemmer Johannes seg for å ta eit oppgjer med si eiga fortid. I eit brev til Rosalin fortel han historia om livet sitt, som vekslar mellom kvardagen i bygda og meir dramatiske minne. Ei avgjerande hending under andre verdskrigen står sentralt. Når han viser dei små tilfeldigheitene i livet og dei store konsekvensane desse kan få, er det med stilsikkerheit, humor og engasjement.

Sidan det er mannen som har skrive denne romanen, vil eg ikkje seie anna enn at blogglesarane gjerne må lese denne lettlesne romanen og gjere seg opp eigne meiningar.2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...