mandag 13. mars 2017

Bok 12: Arv og miljø


At ingen av dere på noe tidspunkt har spurt meg om min historie, har jeg opplevd og opplever jeg som en stor sorg..
Det er Bergljot, den eldste datteren i familien, som formulerer seg slik i en mail til sine søstre, etter at det har pågått en heftig diskusjon om forskudd på arv.
Kjernen i arveoppgjøret er fordelingen av to sommerhytter som ligger ved siden av hverandre på Hvaler i Østfold. Et barndomssted, som alle har et forhold til.
To døtre har tatt seg av stedet og foreldrene i mange år. De skal arve hyttene. Men så er det altså to barn til, som delvis har brutt med familien. Hvorfor melder de seg nå på i arvetvisten?
Under samtalen om arv løper en annen beretning, som setter voldsomme krefter i sving. Bergljot erfarer at det skal mot til for å uttrykke sin versjon av familiehistorien. Men bare gjennom å ta sine egne opplevelser på alvor og å prøve å sette ord på dem, er det mulig å komme videre.


Denne romanen anbefaler eg sterkt! Den har mange lag og sider.  I arveoppgjeret kjem det fram at fire søsken kan ha ein svært ulik oppvekst.  Lag på lag vert familehistoria avdekt.  For Bergljot er det verst at ingen vil høyre og tru på hennar opplevingar Den incesten ho har opplevd vert forteia og fornekta.  

Kor nær denne romanen ligg til livet til forfattaren har vore eit heitt tema.  Det er berre å gjere eit google-søk, så finn ein mykje stoff om dette.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...