onsdag 16. april 2014

Vott med roser II

Då eg begynte på att med strikking for eit par -tre år sidan, starta eg med vottar i ulike mønster.  Til no har eg ikkje strikka to like par. Men dette mønsteret er berre så fint!  Mine grå vottar har eg brukt mykje.  dei har vorte litt tova, noko som gjer dei endå varmare.  Eg synest også at mønsteret vart annleis i raudt og kvitt.  Vottane er nok litt store til henne eg hadde tenkt å gi dei til.  Tida får vise om eg strikkar eit mindre par.

Mønsteret er i Terri Shea si bok "Selbuvotten".

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...