søndag 5. desember 2021

Bok 70: Kongeriket

PRESENTERT AV ERLEND SØRSKAAR, REDAKTØR To brødre | Én kvinne | Ett kongerike Kongeriket er en mørk og mektig spenningsroman – om ambisjoner, lojalitet og kjærlighet. Ikke minst er det en roman om hemmeligheter som truer med å kutte båndene mellom to brødre. De to brødrene Roy og Carl Opgard ble foreldreløse som tenåringer. Foreldrene satte seg i bilen, men klarte ikke den krappe svingen rett nedenfor fjellgården. Da bilen havnet dypt nede i kløften som på folkemunne bare kalles Huken, var Roy og Carl blitt foreldreløse. Siden den gang har eldstebroren Roy tatt ansvar, drevet gården oppe på fjellet og den lokale bensinstasjonen nede i bygda. Og han har holdt et løfte han en gang ga faren, å alltid passe på broren. «Du og jeg, vi er like, Roy. Vi er tøffere enn sånne som mamma og Carl. Så vi må passe på dem. Alltid. Skjønner du?» Carl Opgard var på sin side utstyrt med en større utferdstrang og havnet i USA. Årene der har gjort ham til en storkar både i egne og ikke minst i bygdefolkets øyne, nå kommer han hjem og har planer for bygda. Store planer. Carl ser et uforløst potensial i fjellgården deres, et spektakulært høyfjellshotell som vil ha positive ringvirkninger. Et tilbud resten av bygda ikke kan takke nei til. Shannon Med seg fra USA har han kona Shannon. I motsetning til hva Roy hadde forestilt seg, finner Shannon seg raskt til rette på gården, og de tre kan sammen utforme utbyggingsplanene og presentere dem for bygda. Shannon tilpasser seg både bygda og tilværelsen på fjellgården – de tre blir en familie. Noe som innebærer at Shannon også blir satt inn i noen av familiens hemmeligheter … To brødre – et bygdesamfunn En av Jo Nesbøs fremste egenskaper er hans evne til å beskrive mennesker og miljøer så vi gjenkjenner, men også ser dem på en litt annen måte. Få forfattere er vel bedre egnet til å gi oss en beretning fra et bygdesamfunn midt i Norge, en slik bygd vi alle kjenner til, om vi bor der, har aner der eller om det er et av disse bygdesamfunnene vi passerer på veien nær sagt over hele Norge. Et lokalsamfunn preget av utflytting og frykt for hva som vil skje den dagen riksveien legges utenom bygda. Nesbø tar samfunnet på alvor og beskriver typene vi alle har sett eller kjenner igjen fra «vårt» bygdesamfunn. Her er Grete som driver den lokale frisør- og solariumssalongen, gammelordføreren som tilfeldigvis også er Carls tidligere svigerfar, den utrettelige lokaljournalisten Dan, som bedriver linedans mellom kritisk journalistikk og å bejuble initiativ for bygdas utvikling. To brødre – en lensmann Ja, og så er det lensmannen, det vil si lensmennene. Da Roy og Carls foreldre forulykket, var det gammellensmannen Sigmund Olsen som etterforsket saken. Levningene etter foreldrene ble hentet opp fra Huken, men det var for risikabelt å hente opp bilen fra sjakten, så vraket har blitt liggende. Utforkjøringen ble aldri skikkelig etterforsket. Nå, 18 år senere, har Kurt Olsen overtatt lensmannsvervet etter sin far. Kurt har aldri slått seg til ro med hva som skjedde da ekteparet fra Opgard havnet i Huken. Var det virkelig en ulykke og er det mulig å finne spor så mange år senere? Jo Nesbø har skrevet en roman om kjærlighet, hemmeligheter og om blod som er tykkere enn vann ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...