tirsdag 5. mars 2019

Bok 13: Fem skuggar

Fem ungdomar har flykta frå Somalia, gjennom Afrika og over Middelhavet. No er dei komne til Europa. Dei er på veg nordover, på jakt etter ein stad dei kan starte eit nytt liv. 
Aisha slit med traume, ho prøver å finne ei ny historie om seg sjølv, men blir stadig minna på kven ho var før ho drog. Said kjenner ikkje lenger seg sjølv igjen, medan Khadar ikkje seier noko i det heile. Isir vel å fortelje dei historiene den nye verda vil høyre, men kva om den verkelege historia finnes i skuggane? Kven er du eigentleg når ingen veit kven du er? 
Fem skuggar er ei frittståande fortsetjing av romanen Fem stjerner.

Fem skuggar er framhald av Fem stjerner.  Vi får høyre historiene til dei fire som overlever i tillegg til ei norsk kvinne som skal vere Aisha si verje. Kva skal dei fortelje? Kven skal dei stole på?

Det er ikkje skrive ei tredje bok.  Kanskje vi må verte kjende med dei for å få vite korleis det går med "dei"?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...