mandag 9. januar 2017

Bok 1: Eplehagen


«Eplehagen» er en dannelsesroman lagt til et skjebneår i norsk historie med en sterk, ung kvinne i sentrum.

Det er sommeren 1814 og urolige tider i Christiania. Den unge enken og apotekerdatteren Maren vil ut av byen og har fått arbeid som guvernante på prestegården i Asker. Her holder den karismatiske og engasjerte presten Høegh til.

Kronprins Karl Johan har varslet en større premie til det beste jordbrukstiltaket i Norge. Høegh har ansatt gartneren Carl til å anlegge en av de største eplehagene i landet og satser alt på å vinne konkurransen. Maren har stelt i apotekerhagen fra hun var liten og blir til uvurderlig støtte for Carl. Det vokser raskt fram sterke følelser mellom dem. Ikke alle liker dette, og de to møter etter hvert både motstand og illojalitet fra folk som burde være deres hjelpere. Maren får merke på kroppen hvordan livet brått kan ta nye retninger, og at ikke alt er slik det først ser ut. Men også at nye muligheter oppstår der man minst venter dem.


Då eg starta å lytte til denne lydboka, gjorde eg det for å ha noko lettlese å lytte til.  Forventningane var ikkje så høge.  Derfor vart eg heller positivt overraska. Forfattaren har gjort ein god jobb for å få den historiske ramma så korrekt som mogleg.  Historia var til tider temmeleg føreseieleg.  Men eg kosa meg med boka undervegs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...